Genel Duyuru


Tarih : 22.10.2020 00:00:00
Baslık : 20429 SAYILI İHALE
Özet : Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki listede nitelikleri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif suretiyle kiraya verilecektir.