Genel Duyuru


Tarih : 08.07.2019 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet : Belediye Meclisimizin 02.01.2019 tarih ve 10 nolu kararı gereği Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkii 21 Pafta 628 parseldeki 5026,46 m2, 29 pafta 1963 parseldeki 3679,01 m2 olmak üzere toplam 8705,47 m2 olan ve kullanım niteliği Yat çekek yeri olarak belirlenen işletmecilik bakımından bütünlük teşkil eden taşınmaz 10 yıl süre ile kiralanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35, maddesinin (a) bendi gereğince kapalı usulü ile ihale edilecektir.