Genel Duyuru


Tarih : 12.06.2019 00:00:00
Baslık : Askı İlanı
Özet : Yeşilüzümlü Mah. 249 nolu bölgenin 3194/18. madde uygulaması askı ilanı