Skip Navigation Links

Haber Detay


Mecliste maddeler oy birliği ile komisyona gönderildi


Fethiye Belediyesi Haziran Ayı Belediye Meclisi, Alim Karaca başkanlığında yapıldı.

 

Meclis, 2024 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunmasıyla başladı.

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Osman KOCAMAZ’ın 13/05/2024 tarih ve 23961 sayılı

dilekçesindeki talebine istinaden; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, 199 ada 70 parsel nolu 6.159,01 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Mülkiyeti Belediyemize ait 301,22 m2’lik hissesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılıp, yapılmayacağı hususuna ilişkin Meclise havaleli madde oy birliği ile kabul edildi.

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, T.C. Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 03/05/2024 tarih ve E-35457871-170.04.02-12547582 sayılı yazısında; Muğla Kadastro Müdürlüğünce Muğla İli, Fethiye İlçesi Gökben Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere söz konusu mevkii ve zemini bilen bilirkişi olabilecek, Gökben Mahallesi Muhtarlığının 21/05/2024 tarih ve 25292 sayılı dilekçesi ile Fethiye Belediyesi’ne bildirilen; Ahmet ALKAYA’nın, Asım KOÇ’un, Yaşar DİKBAŞ’ın, Arif KOÇ’un, Asim KÖR’ün ve Mesut KARASU’nun 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak olan kadastro çalışmasında bilirkişi olarak seçilmelerine ilişkin madde diğer işler komisyonuna gönderildi.

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Fethiyespor Kulübü Vekili Av. Aybike ŞAHİN’in 21/05/2024 tarih ve 25249 sayılı dilekçesindeki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi, 351 ada 341 nolu 1/1000 Ölçekli II. Etap Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Spor Tesisi Alanı” olarak tanımlı, Mülkiyetinin 4/5 payı Fethiyespor Kulübü Derneği adına, 1/5 payı ise Fethiye Belediyesi adına kayıtlı parselin İmar Planı Değişikliğinin Fethiye Belediyesi’nce hazırlanması veya hazırlatılması talebine ilişkin madde imar komisyonuna oy birliği ile gönderildi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21/05/2024 tarih ve 1322692 sayılı yazısına istinaden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün envanterinde kayıtlı Sepetli Vinç’in (yakıt ve şoför dahil) Belediyemiz hizmetleri dışında saatlik kiraya verilmesinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2024 Yılı için hazırlanan 06/10/2023 tarih ve 108 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiş ücret tarifesine ek yapılmasına ilişkin madde tarife komisyonuna gönderildi.

 

İşletme Müdürlüğü’nün, Fethiye Belediyesi İşletme Müdürlüğü bünyesine bağlı olan tesislerimizde uygulanması planlanan fiyat tarife değişikliğinin yapılması hususuna ilişkin madde ise tarife komisyonuna gönderildi.