Skip Navigation Links

Haber Detay


İklim değişikliği eylem planımız tamamlandı


Sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent için çalışmalarını sürdüren Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nı (İDEP) tamamladı.

Fethiye’nin geleceğini hazırlamak, sürdürülebilir bir çevresel kalkınma modeli oluşturabilmek, iklim değişikliğinin azaltımına yönelik uygulamaları hayata geçirebilmek ve yarınların bizi bekleyen tehlikelerine karşı kentimizi dirençli hale getirmek için Fethiye İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazırlanmıştır.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Sentez Raporu’nda da altı çizildiği gibi her ne kadar insani faaliyetler, iklim ve ekosisteme büyük zararlar vermiş olsa da yeniden başlamak ve çevreye zarar verme adına bugüne kadar yaptıklarımızı geri almaya çalışmak için geç değil, ancak biraz daha gecikirsek kaybettiklerimizi geri kazanmanın artık imkânsız olacağı bilinmelidir.

Bu bilinçle Fethiye İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlıkları aşamaları şu şekilde ilerletilmiştir: Birçok faaliyet kaynaklı olarak atmosfere salınan Sera Gazı Emisyonlarının sektörlere göre miktarları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar bundan sonraki her sene hesaplanmaya devam edileceğinden hem sürdürülebilir ve izlenebilir bir yol haritası çıkarılmış hem de kırılgan ve güçlü yönler ortaya çıkarılarak bu duruma göre nasıl aksiyon alınması gerektiği ortaya konulmuştur. Ölçülemeyen bir değer üzerinde yorum yapmak ve duruma yön vermek söz konusu olamayacağından SGE (Sera Gazı Emisyonu) hesaplamaları hem ilçe bazında hem de kurum bazında yapılmış, konuyla ilgili hem iç paydaş hem de dış paydaş çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bir dizi çalışma sonrasında Fethiye İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) tamamlanmıştır.  

Bir yandan iklim değişikliğini önlemek gerekirken öte yandan karşı konulmaz bir iklim değişikliği yaşanacağı gerçeği ile karşı karşıya kalındığından Fethiye İDEP hem İklim Değişikliği Azaltım Eylemleri hem de Uyum Eylemleri ile bütünleştirilmiştir. Yani; Fethiye İklim Değişikliği Eylem Planı, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını azaltmanın yanı sıra görülecek iklimsel değişikliklerde kenti ve kentlimizi dirençli ve iklim uyumlu hale getirmeye yönelik eylemleri barındıracak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu çalışma boyunca katılımcı bir süreç işletilmiş ve tüm paydaşların görüş, öneri ve tecrübelerinin aktarıldığı çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu değerli önerilere rapor içerisinde yer verilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşların yapması gereken uygulamaları olduğu gibi bireysel ölçekte de yapılması gerekenler olduğu unutulmamalıdır. Söz konusu plana https://www.fethiye.bel.tr/dosya/iklim_rapor.pdf ‘den ulaşılabilmektedir.