Haber Detay


Belediye Faaliyet Raporu oylandı


Fethiye Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sosyal mesafe, maske ve dezenfekte kurallarına uygun bir şekilde yapılan toplantıda Fethiye Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu oylandı. Rapor, Ak Parti ve MHP’nin 14 oyuyla red, CHP’nin 17 oyuyla kabul vermesiyle, oy çokluğu ile geçti.

 

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın Ankara’daki programı dolayısıyla meclise katılım sağlayamadı. Belediye Başkan Vekilliğini ve Meclis Başkanlığı’nı Oğuz Bolelli yaptı. Haziran ayı olağanüstü karar özetinin okunmasının ardından gündemin ikinci maddesine geçildi.

 

Denetim komisyonu raporu okundu
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25-26.maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği, 2019 Yılında icra edilen tüm faaliyetlere ilişkin yapılan gerekli incelemeler doğrultusunda, Belediye Meclisi’nce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Raporunun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesine ilişkin maddeyle ilgili Meclis Üyesi Yücer Börekçi,  denetim komisyonuyla ilgili raporu okudu. Gündemin ikinci maddesinde tüm meclis üyelerine bilgilendirilme yapıldı.

 

Faaliyet Raporu oylandı

Gündemin üçüncü maddesinde ise, Fethiye Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı faaliyet raporu görüşüldü. Başkan Vekili Oğuz Bolelli, Fethiye Belediyesi’nin birçok projeye imza attığını maddelerle açıkladı. Özellikle İnlice Halk Plajı, Halk Evi gibi projelere değinen Bolelli aynı zamanda pazaryerlerinin üstlerini kapatılmasının yanı sıra 2019 öncesinde yarım kalan projeleri de Fethiye Belediyesi olarak tamamlandığını belirtti. Faaliyet raporuyla  ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Can Mete Tuncel, müdürlüklerin faaliyet özetlerini okudu. Ak Parti sözcüsü Turgay Öztürk, faaliyet raporuyla ilgili eleştirilerde bulundu ve grup olarak faaliyet raporuna red vereceklerini söyledi. CHP grubu ise, pandemi sürecini de dikkate alarak başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Faaliyet raporu AKP ve MHP’nin red, CHP’nin ise kabul oylarıyla, oy çokluğu ile geçti.

 

Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı
Gündemin dördüncü maddesinde, 2019 yılı kesin hesabının görüşülmesiyle ilgili madde Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. Gündemin beşinci maddesinde belediye encümen üyelikleri kapalı zarf usulü seçimi yapıldı. CHP’den Yücer Börekçi, Sami Kemik ve Taner Boz encümen üyeliklerine seçilen isimler oldu. Altıncı maddede ise, komisyonlar ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Buna göre başlıca
İmar Komisyonu’na, Gözde Hoşafçı, Mürüvvet Başıhoş, Fatih Ugan, Gökhan Çakal, Ufuk Bildirici seçildi. Plan Bütçe Komisyonu’na ise, Yücer Börekçi, Erdem Cüceoğlu, Şevki Arıcan, Turgay Öztürk seçildi. Tarife Komisyonu’na ise,  Aytekin Aras, Taner Boz, Gözde Hoşafçı, Hikmet Selçuk, Hilmi Dirlik seçildi. Diğer İşler Komisyonu’na, Veli Papuşçu, Fatih Ugan, Metin Sevinç, Süleyman Cengiz ve Sait Avcı seçildi. Daha sonra Denizcilik, Turizm, Çevre Sağlık,  Eğitim Gençlik Spor, Engelliler, Tarım, Kardeş Şehir İlişkileri, Kadın ve Çocuk, Hayvan Hakları komisyon üyeleri seçimi de yapıldı.

 

Gündemin yedinci maddesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi uyarınca; Belediyemizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunan 3.Derece 1 adet Ayniyat Saymanı kadrosunun iptal edilerek, yerine Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan 9.Derece 1 adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine ve ihdas edilen kadroda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 9.Derece Teknikerin Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilerek ücretinin tespit edilmesine ilişkin madde oy birliği ile geçti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün hem memur norm kadrosu hem de kadrolu işçi kadrolarıyla ilgili yasal düzenlemelerle alakalı maddeler oy birliği ile geçti.

 

Gündemin 12, 13, 14, 15, 16’ncı maddeleri ise, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili yönetmelik düzenlemesi diğer işler komisyonuna gönderildi.

 

 

Tarımsal Faaliyet Müdürlüğü kuruldu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi gereğince; Belediyemiz hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı şekilde yürütülebilmesi için Belediyemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurularak Teşkilat Şemasına eklenmesine ilişkin Meclise havaleli madde oy birliği ile geçti.

 

Oktay Sidekli’nin ismi yaşatılacak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, 97 Sokak, Sıra No:26, İşyeri No:26, Numarataj Kapı No 11/O ile gösterilen 19,00 m2’lik taşınmazın Büfe İşletmesi (faaliyet) tahsis konusunun Taşınmazın Kira Şartnamesinin 4.maddesine göre Cafe İşletmesi olarak değiştirilip, değiştirilemeyeceğine ilişkin madde oy birliği ile geçti.  CHP Fethiye Belediye Meclis Üyesi Mehmet UYSAL’ın 27/05/2020 tarih ve 11727 sayılı dilekçesindeki; 2 Dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan merhum Oktay SİDEKLİ’nin isminin evinin bulunduğu Sokağa ve evinin yanındaki Park’a verilmesi talebine ilişkin madde de oy birliği ile geçti.

 

Gündemin 19. maddesinde ise, Belediyemiz yetki alanında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların yapım, bakım, onarım işlerine ait harcamalar ile mahalli idareler veya merkezi idareye ait İlçemiz sınırları içerisindeki asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçların karşılanmasına dair harcamaların yıllık toplam tutarı bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde beşini geçmemek üzere 2020 ila 2021 yıllarında Belediye Encümeni Kararı ile yapılabilmesi hususuna ilişkin madde oy birliği ile geçen maddeler arasında yer aldı.