Genel Duyuru


Tarih : 23.03.2023 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet : Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Cumhuriyet Mahallesi 47.Sokak, 19L-3b Pafta 48 Ada 9 Parsel Numarataj Kapı No:12/D adresinde bulunan 10,00 m² Dükkan vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle kiraya verilecektir.