Genel Duyuru


Tarih : 23.11.2022 00:00:00
Baslık : Onaylanan 1/1000 Ölçekli U.İ.P Değişikliği
Özet : İlçemiz, Esenköy Mahalle sınırları içerisinde bulunan ormanlık sahada yer alan, mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı' na ait Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına ön izin verilen alan üzerinde hazırlanan UİP-48820162 Plan İşlem Numaralı "Açık Spor Tesisi Alanı (Motor Sporları Yarış Pisti ve Tesis Alanları)" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Muğla Büyükşehir Belediyesi' nin 13.02.2022 tarih ve 222 sayılı meclis kararı ile onaylanarak Belediyemize iletilmiştir.
        Onaylanan UİP-48820162 Plan İşlem Numaralı "Açık Spor Tesisi Alanı (Motor Sporları Yarış Pisti ve Tesis Alanları)" amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü salonunda 23/11/2022 tarihinde saat 8.30 da askıya çıkarılmış olup, 22/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar askıda kalacaktır.