Genel Duyuru


Tarih : 29.07.2021 00:00:00
Baslık : İlan
Özet : Patlangıç Mahallesi 267 nolu Bölgenin 3194/18. madde uygulaması askı ilanı