Genel Duyuru


Tarih : 22.06.2021 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet :

Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki listede nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilecektir. İlan olunur.