Genel Duyuru


Tarih : 27.11.2020 00:00:00
Baslık : 22696 SAYILI İHALE
Özet : Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki listede nitelikleri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif suretiyle kiraya verilecektir.