Genel Duyuru


Tarih : 20.07.2020 00:00:00
Baslık : İLAN
Özet : Yeşilüzümlü Mahallesi 265 Nolu Bölgenin 3194/18. madde uygulaması askı ilanı