Genel Duyuru


Tarih : 10.10.2022 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet : Fethiye Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanları dahilinde bulunan tekstil atıklarının 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği ve konu kapsamındaki diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılarak geri kazandırılması hakkının yetkili firmalara 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile 36 ay süreyle kiraya verilecektir.