Genel Duyuru


Tarih : 26.09.2022 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet :  Fethiye Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan, ilçe sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve konu kapsamındaki diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanması, geçici faaliyet belgesi / çevre izin ve lisansı olan toplama ayırma tesisinde gerekli işlemlerin yapılarak ekonomiye kazandırılması, insan sağlığı ve çevreyi koruyarak söz konusu sistemin işletilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale edilmesine dair ilan