Genel Duyuru


Tarih : 08.09.2022 00:00:00
Baslık : Görevde Yükselme Sözlü Sınavı
Özet :

02 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesine istinaden;

Mahalli İdareler Görevde Yükselme sözlü sınavına giren personelin başarı listesi tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir.


MAHALLİ İDARELER PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI BAŞARI LİSTESİ

T.C. NUMARASI

ADI SOYADI

ATANMAK İÇİN BAŞVURULAN KADRO

PUAN

SONUÇ

212*****228

Süreyya ALİM

Plan ve Proje Müdürü

91,83

Başarılı

309*****806

Hatice Selver KABAK

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

90,33

Başarılı

251*****136

Mahmut BAYRAKTAR

Temizlik İşleri Müdürü

92,50

Başarılı