Genel Duyuru


Tarih : 05.09.2022 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet :

Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Foça Mahallesi, 1077 ve 1078 sokaklar arasında kalan, ekteki planda gösterilen park alanı içerisindeki (1 Nolu Dükkan-27,80 m²- 2 Nolu Dükkan-27,56 m²- 4 Nolu Dükkan-24,38 m²- 5 Nolu Dükkan-25,28 m²- 6 Nolu Dükkan-22,87 m²- 7 Nolu Dükkan-22,62 m²- 8 Nolu Dükkan-56,00 m²- 9 Nolu Dükkan-27,71 m²- 10 Nolu Dükkan-27,80 m²- 11 Nolu Dükkan-27,80 m²) 289,82 m2 kapalı alanı bulunan 10 adet (Dükkan)taşınmaz toplu olarak tek bir ihale yapılmak suretiyle, Belediye Meclisimizin 05/05/2022 tarih ve 77 nolu kararı gereği 10(On) yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin (a)bendi gereğince Kapalı Teklif  Usulü ile  kiraya verilecektir.