Genel Duyuru


Tarih : 05.07.2022 00:00:00
Baslık : İhale İlanı
Özet :

Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:17/A adresindeki 261 ada 16 parsel üzerinde bulunan 1881m2 kapalı alan+250 m2 depo alanı bulunan işyeri, Belediye Meclisimizin 01/04/2022 tarih ve 67 nolu kararı gereği 5(Beş) yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin (a)bendi gereğince Kapalı Teklif  Usulü ile  kiraya verilecektir.