Haber Detay


Stratejik Planlama 3. Etap Çalıştayı Gerçekleşti


Stratejik planlama kapsamında 1.oturumda kentsel, 2. Oturumda toplumsal gelişimler dış paydaşlar ile belediyenin ilgili müdürlükleri arasında konuşularak talepler sonuca bağlandı.

Fethiye Belediyesi başkan yardımcılarının ve belediye meclis üyelerinin de katılım sağladığı toplantının ilk oturumu ‘Kentsel Gelişim’ başlığı altında yapıldı. Oturuma, Belediye başkan yardımcısı Güzide Özkaya, belediye meclis üyesi Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, belediye meclis üyesi Mürüvvet Başıhoş, İmar Müdürü Korhan Şaröz, Plan Proje Müdürü Süreyya Alim, Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ve Belediye Jeoloji Mühendisi Serhat Karagöz de katıldı. STK’ların ve Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan’ın ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda planlı kentleşme, ekolojik kent ve sosyal-kültürel alanların oluşturulması konusunda ortak kararlar alındı.

İlk oturumun ardından gerçekleştirilen Stratejik Plan 3. Etap 2. Oturumunda başlık  ‘Toplumsal Gelişim’ oldu. Belediye Başkan yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli’nin, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ve Zabıta Müdürü Sadık Bağlan’ın da katıldığı 2. Oturumda özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaların artması, dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması, cinsiyet eşitliği konusunda belediyede eşitlik biriminin kurulması kararlaştırıldı.   

Fethiye’de yaşayan vatandaşların talepleri baz alınarak, Fethiye Belediyesi’nin gelişme açısından neler yapabileceğinin görüşüldüğü toplantıda, komisyonların kurularak, Kent Konseyi’nin de içinde bulunduğu ortak projeler üretilmesine karar verildi.  

Toplantının diğer oturumları devam edecek.